Ακούμε: δεν θέλεις πια να δουλέψεις μαζί μας

Titel Ακούμε: δεν θέλεις πια να δουλέψεις μαζί μας
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Βεργωτής, Βασίλης
Buchtitel Πολιτικά Κείμενα
Ort Αθήνα
Verlag Στοχαστής
Datum 1971
Seiten 57
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung