Η έννοια της πραγματικότητας στον Σέλλιγκ, Χαίλντερλιν και Χέγκελ

Titel Η έννοια της πραγματικότητας στον Σέλλιγκ, Χαίλντερλιν και Χέγκελ
Autor*in Szondi, Peter
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung