Γκαίτε

Titel Γκαίτε
Autor*in Boerner, Peter
Übersetzer*in Ιατρός, Γιάννης
Übersetzer*in Σωτηρόπουλος, Θ. Ν.
Ort Αθήνα
Verlag Οργανισμός κλασσικών εκδόσεων
Datum 1970
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung