Ήταν το μύρο΄ Λιλή΄ Έλλεν΄ Σ' είδα, φίλε΄ Ο τυχοδιώκτης

Titel Ήταν το μύρο΄ Λιλή΄ Έλλεν΄ Σ' είδα, φίλε΄ Ο τυχοδιώκτης
Autor*in Hartleben, Otto Erich
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 1
Ausgabe 11
Datum 1921
Seiten 180
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung