Το βιβλίο της μοναστικής ζωής

Wissensbasis

Dimitris Ikonomidis
Titel Το βιβλίο της μοναστικής ζωής
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Οικονομίδης, Δημήτρης
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 712,780,807,852, 865, 866, 994,
Datum 1957,1960, 1961, 1963, 1968
Seiten 335-342, 1-5, 217-223, 8-13, 955-956, 1029-1031, 1545-1549
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung