Το τέλος της ουτοπίας: Το πρόβλημα της βίας και της εναντίωσης: Ηθική και πολιτική στην κοινωνία της αφθονίας: Λόγος και ιστορία: Η ελευθερία και η επιταγή της ιστορίας: Ο Μαρκούζε και η σχολή της Φραγκφούρτης

Wissensbasis

Zissis Sarikas
Titel Το τέλος της ουτοπίας: Το πρόβλημα της βίας και της εναντίωσης: Ηθική και πολιτική στην κοινωνία της αφθονίας: Λόγος και ιστορία: Η ελευθερία και η επιταγή της ιστορίας: Ο Μαρκούζε και η σχολή της Φραγκφούρτης
Autor*in Marcuse, Herbert
Übersetzer*in Σαρίκας, Ζήσης
Ort Αθήνα
Verlag Ύψιλον / Βιβλία
Datum 1985
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung