Μαθαίνοντας απ' τα παιδιά. Ο δρόμος για τη συντροφική διαπαιδαγώγηση

Titel Μαθαίνοντας απ' τα παιδιά. Ο δρόμος για τη συντροφική διαπαιδαγώγηση
Autor*in Knehr, Edeltraut
Übersetzer*in Βλάχος, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Κονδιάρης
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung