Μαθαίνοντας απ' τα παιδιά. Ο δρόμος για τη συντροφική διαπαιδαγώγηση

Titel Μαθαίνοντας απ' τα παιδιά. Ο δρόμος για τη συντροφική διαπαιδαγώγηση
Autor*in Knehr, Edeltraut
Übersetzer*in Βλάχος, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Κονιδάρης
Datum 1981
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Von Kindern lernen
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 212
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung