Για τον συνδικαλισμό

Titel Για τον συνδικαλισμό
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Τουρνικιώτης, Πάνος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung