Ο χαρτοπαίκτης

Wissensbasis

Kostas Karyotakis
Titel Ο χαρτοπαίκτης
Autor*in Hoffmann, E. T. A
Übersetzer*in Καρυωτάκης, Κώστας
Publikation Περιοδικόν της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας
Datum 1928
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung