Απομνημονεύματα

Titel Απομνημονεύματα
Autor*in Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος
Herausgeber*in Τερτσέτης, Γεώργιος
Ort Αθήνα
Verlag Μέρμηγκας
Datum χ.χ.
Weiteres Καταγραφή: Γεώργιος Τερτσέτης. Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836, Αθήνησιν, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1846
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung