Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. Η Μάχη της Κρήτης

Titel Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. Η Μάχη της Κρήτης
Herausgeber*in Γενικόν Επιτελείον Στρατού (ΓΕΣ)
Ort Αθήναι
Verlag Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ)
Datum 1967
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung