Ένα γράμμα του Γιάννη Ρίτσου για την ποίησή του [στη Χρύσα Προκοπάκη, Αθήνα, 15 Μαΐου 1972]

Titel Ένα γράμμα του Γιάννη Ρίτσου για την ποίησή του [στη Χρύσα Προκοπάκη, Αθήνα, 15 Μαΐου 1972]
Autor*in Ρίτσος, Γιάννης
Publikation Ο πολίτης
Ausgabe 109
Datum 1990
Seiten 52-53
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung