Γάμος Trauung. Ακολουθία του στεφανώματος ήτοι του γάμου. Gottesdienst der Krönung (Trauung)

Titel Γάμος Trauung. Ακολουθία του στεφανώματος ήτοι του γάμου. Gottesdienst der Krönung (Trauung)
Autor*in Orthodoxe Kirche
Übersetzer*in Kallis, Anastasios
Ort Münster
Verlag Theophano Verlag
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung