Στο φως του μεσημεριού / In der Sonne des Mittags

Titel Στο φως του μεσημεριού / In der Sonne des Mittags
Autor*in Zarokosta, Katerina
Übersetzer*in Zenonos-Kohler, Agni
Ort Athen
Verlag Nostos Verlag
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung