Πρόεδροι Βουλής κατά την περίοδο της Α' Βασιλευόμενης Δημοκρατίας (1864-1924)

Titel Πρόεδροι Βουλής κατά την περίοδο της Α' Βασιλευόμενης Δημοκρατίας (1864-1924)
Autor*in Μακρυδημήτρης, Αντώνης
Autor*in Κωστής, Γιάννης
Autor*in Παπαδημητρίου, Κώστας Δ.
Autor*in Πραβίτα, Μαρία-Ηλιάνα
Autor*in Σαβοριανάκης, Παναγιώτης
Herausgeber*in Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Buchtitel Πρόεδροι της Βουλής, Γερουσίας και Εθνοσυνελεύσεων 1821-2008
Ort Αθήνα
Verlag Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Datum 2009
Seiten 313-316
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung