Εξόντωση και λεηλασία: Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών

Titel Εξόντωση και λεηλασία: Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών
Autor*in Δορδανάς, Στράτος Ν.
Herausgeber*in Αντωνίου, Γιώργος
Herausgeber*in Μαραντζίδης, Νίκος
Herausgeber*in Δορδανάς, Στράτος Ν.
Buchtitel Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Επίκεντρο
Datum 2011
Seiten 331-352
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung