Ιστορία του Όθωνος Βασιλέως της Ελλάδος (1832-1862): Κατά τας νεωτάτας πηγάς ξένων τε και ημετέρων ιστορικών

Titel Ιστορία του Όθωνος Βασιλέως της Ελλάδος (1832-1862): Κατά τας νεωτάτας πηγάς ξένων τε και ημετέρων ιστορικών
Autor*in Ευαγγελίδης, Τρύφων
Ort Αθήνα
Verlag Αριστείδης Γ. Γαλανός
Datum 1894
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung