Ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση: Το περιοδικό Ευρωπαϊκός Ερανιστής και ο ρόλος των μεταφράσεων

Wissensbasis

Viky Patsiou
Titel Ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση: Το περιοδικό Ευρωπαϊκός Ερανιστής και ο ρόλος των μεταφράσεων
Autor*in Πάτσιου, Βίκυ
Herausgeber*in Ταμπάκη, Άννα
Herausgeber*in Πολυκανδριώτη, Ουρανία
Buchtitel Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και 'εθνικός χαρακτήρας' στον 19ο αιώνα
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag ΕΙΕ-ΙΙΕ
Datum 2016
Seiten 167-185
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung