Το Ελληνικό Πρόγραμμα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και η εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών σχέσεων (1967-1974)

Titel Το Ελληνικό Πρόγραμμα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και η εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών σχέσεων (1967-1974)
Autor*in Παπαναστασίου, Νίκος
Herausgeber*in Δορδανάς, Στράτος
Herausgeber*in Παπαναστασίου, Νίκος
Buchtitel Ο "μακρύς" ελληνογερμανικός εικοστός αιώνας: Οι μαύρες σκιές στην ιστορία των διμερών σχέσεων
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Επίκεντρο
Datum 2018
Seiten 387-403
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung