Η “αρχαία δημοτική ποίηση” και τα “ωραία πρoϊόντα του γερμανικού Παρνασσού”

Titel Η “αρχαία δημοτική ποίηση” και τα “ωραία πρoϊόντα του γερμανικού Παρνασσού”
Autor*in Καρακάση, Κατερίνα
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Buchtitel Πρακτικά Ε΄ Eυρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη 2-5.10.2014), Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Band 5
Ort Αθήνα
Verlag ΕΕΝΣ
Datum 2015
Seiten 133-149
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung