Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Festschrift für Constantin Tsatsos

Titel Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Festschrift für Constantin Tsatsos
Autor*in Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
Autor*in Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
Autor*in Riedel, Manfred
Autor*in Παπανούτσος, Ευάγγελος Π.
Autor*in Βλάχος, Γεώργιος Κ.
Autor*in Μουρέλος, Γεώργιος Ι.
Autor*in Apel, Karl-Otto
Autor*in Benoist, Jean-Marie
Autor*in Αραβαντινός, Ιωάννης Π.
Autor*in Larenz, Karl
Autor*in Coing, Helmut
Autor*in Μάνεσης, Αριστόβουλος
Autor*in Legiz y Lacambra, Luis
Autor*in Weinberger, Ota
Autor*in Γαζής, Ανδρέας Α.
Autor*in Viehweg, Theodor
Autor*in Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Autor*in Fikentscher, Wolfgang
Autor*in Klug, Ulrich
Autor*in Ανδρουλιδάκης, Νικόλαος
Autor*in Kalinowski, Georges
Autor*in Ζέπος, Παναγιώτης
Autor*in Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
Autor*in Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Autor*in Gigon, Olof
Autor*in Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος
Autor*in Μπενάκης, Λίνος
Autor*in Κανίνιας, Σπύρος Αθ.
Autor*in Σούρλας, Παύλος
Ort Αθήναι
Verlag Σάκκουλας
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung