Η δόξα και ο διχασμός. Από τα μυστικά αρχεία της Βιέννης, Βερολίνου και Βέρνης, 1908-1918

Wissensbasis

Polychronis Enepekidis
Titel Η δόξα και ο διχασμός. Από τα μυστικά αρχεία της Βιέννης, Βερολίνου και Βέρνης, 1908-1918
Autor*in Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος
Datum 1992
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung