Το κενό υποκείμενο στη διαγλώσσα: η περίπτωση των ελλήνων σπουδαστών της γερμανικής ως τρίτης γλώσσας

Titel Το κενό υποκείμενο στη διαγλώσσα: η περίπτωση των ελλήνων σπουδαστών της γερμανικής ως τρίτης γλώσσας
Autor*in Μιχαλοπούλου, Σταματία Δ.
Universität Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung