‘Οράματα αυτοκρατορίας’. Βυζάντιο και δυναστικό καθεστώς επί Όθωνα

Titel ‘Οράματα αυτοκρατορίας’. Βυζάντιο και δυναστικό καθεστώς επί Όθωνα
Autor*in Κιμουρτζής, Παναγιώτης
Autor*in Μανδυλάρα, Άννα
Herausgeber*in Ταμπάκη, Άννα
Herausgeber*in Πολυκανδριώτη, Ουρανία
Buchtitel Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και 'εθνικός χαρακτήρας' στον 19ο αιώνα
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag ΕΙΕ-ΙΙΕ
Datum 2016
Seiten 253-265
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung