Ελληνικότητα και πηγές της αρχαιότητας: Σκέψεις για τη γερμανική φιλοσοφία της ιστορίας

Titel Ελληνικότητα και πηγές της αρχαιότητας: Σκέψεις για τη γερμανική φιλοσοφία της ιστορίας
Autor*in Jollivet, Servanne
Herausgeber*in Ταμπάκη, Άννα
Herausgeber*in Πολυκανδριώτη, Ουρανία
Buchtitel Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και 'εθνικός χαρακτήρας' στον 19ο αιώνα
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag ΕΙΕ-ΙΙΕ
Datum 2016
Seiten 337-342
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung