Οι Έλληνες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης: από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στις αίθουσες των ειδικών δικαστηρίων

Titel Οι Έλληνες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης: από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στις αίθουσες των ειδικών δικαστηρίων
Autor*in Χαϊδιά, Ελένη
Herausgeber*in Μπενβενίστε, Ρίκα
Buchtitel Οι Εβραίοι της Ελλάδας στην Κατοχή
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Βάνιας
Datum 1998
Seiten 43-52
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung