Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Μπιεννάλε της Βενετίας 1934-1940. Διδακτορική διατριβή

Wissensbasis

Universität Kreta
Titel Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Μπιεννάλε της Βενετίας 1934-1940. Διδακτορική διατριβή
Autor*in Ματθιόπουλος, Ευγένιος Δ.
Universität Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ort Ρέθυμνο
Datum 1996
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung