[Βιβλιοκρισία:] F. Dürrenmatt: Δικαιοσύνη, μτφρ. Άγγελος Παρθένης, Ροές, Αθήνα 1998

Titel [Βιβλιοκρισία:] F. Dürrenmatt: Δικαιοσύνη, μτφρ. Άγγελος Παρθένης, Ροές, Αθήνα 1998
Autor*in Αζέλης, Αγαθοκλής
Publikation Πλανόδιον
Ausgabe 11
Datum 1989
Seiten 302-305
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung