Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή: ένας πιστός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, ρυθμιστής της ανώτατης παιδείας στην Ελλάδα

Titel Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή: ένας πιστός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, ρυθμιστής της ανώτατης παιδείας στην Ελλάδα
Autor*in Φίλη, Χριστίνα
Buchtitel Εξουσία και μαθηματικά
Ort Αθήνα
Verlag Παπασωτηρίου
Datum 2009
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung