Ο εξωτερικός δανεισμός στη γένεση και εξέλιξη του νέου ελληνικού κράτους 1824-2009

Titel Ο εξωτερικός δανεισμός στη γένεση και εξέλιξη του νέου ελληνικού κράτους 1824-2009
Autor*in Ηλιαδάκης, Τάσος
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Μπατσιούλας
Datum 2009
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung