Κατοχική βία. Η ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία

Titel Κατοχική βία. Η ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία
Autor*in Λάζου, Βασιλική
Autor*in Τζούκας, Βαγγέλης
Autor*in Φλιτούρης, Λάμπρος
Herausgeber*in Δορδανάς, Στράτος
Ort Αθήνα
Verlag Ασίνη
Datum 2016
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung