Ιδεολογήματα στην αφετηρία του ελληνικού Πανεπιστημίου

Titel Ιδεολογήματα στην αφετηρία του ελληνικού Πανεπιστημίου
Autor*in Δημαράς, Κ.Θ.
Buchtitel Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου. Πανεπιστήμιο: Iδεολογία και Παιδεία. Iστορική διάσταση και Προοπτικές, Aθήνα 21-25 Σεπτεμβρίου 1987
Band Α'
Ort Aθήνα
Verlag Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Datum 1989
Seiten 43-54
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung