"Στην Ελλάδα τα πράγματα θα γίνουν, πιθανότατα, δυσάρεστα": Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Titel "Στην Ελλάδα τα πράγματα θα γίνουν, πιθανότατα, δυσάρεστα": Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Autor*in Kankeleit, Alexandra
Herausgeber*in Δορδανάς, Στράτος
Herausgeber*in Παπαναστασίου, Νίκος
Buchtitel Ο «μακρύς» ελληνογερμανικός εικοστός αιώνας
Ort Αθήνα
Verlag Επίκεντρο
Datum 2018
Seiten 155-189
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung