Ο ελληνικός κόσμος μέσα από το βλέμμα των περιηγητών (15ος - 20ός αιώνας). Ανθολόγιο από τη Συλλογή του Δημητρίου Κοντομηνά

Titel Ο ελληνικός κόσμος μέσα από το βλέμμα των περιηγητών (15ος - 20ός αιώνας). Ανθολόγιο από τη Συλλογή του Δημητρίου Κοντομηνά
Herausgeber*in Βιγγοπούλου, Ιόλη
Herausgeber*in Στάικος, Κ. Σπ.
Ort Αθήνα
Verlag Κότινος
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung