Ο επίλογος του μεταφραστή. Για τη μέθοδο στο Μίμησις, το είδος και τη νεοελληνική πρόσληψη του έργου

Titel Ο επίλογος του μεταφραστή. Για τη μέθοδο στο Μίμησις, το είδος και τη νεοελληνική πρόσληψη του έργου
Autor*in Καψετάκης, Λάμπης
Publikation Πλανόδιον
Ausgabe 34
Datum 2002
Seiten 264-271
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung