Η δίωξη των δοσιλόγων της Κατοχής στη Θεσσαλονίκη (1941-1944)

Titel Η δίωξη των δοσιλόγων της Κατοχής στη Θεσσαλονίκη (1941-1944)
Autor*in Παπαδημητρίου, Χρήστος
Herausgeber*in Σταυρίδου-Ζαφράκα, Α.
Herausgeber*in Κορρές, Θ.
Buchtitel Πρακτικά ΙΕ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
Datum 1995
Seiten 471-491
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung