"Χτες, πρώτη μέρα της γερμανικής εισβολής". Το ημερολόγιο του Αλκ. Γιαννόπουλου.

Titel "Χτες, πρώτη μέρα της γερμανικής εισβολής". Το ημερολόγιο του Αλκ. Γιαννόπουλου.
Autor*in Λυπουρλή, Αγλαΐα
Publikation Η Λέξη
Ausgabe 94
Datum 1990
Seiten 306-313
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung