Αναζητώντας τη χώρα των Ελλήνων: επιστημονικά ταξίδια και η σημασία τους για την έρευνα και την αντιμετώπιση της αρχαιοελληνικής ιστορίας στον 19ο αιώνα

Titel Αναζητώντας τη χώρα των Ελλήνων: επιστημονικά ταξίδια και η σημασία τους για την έρευνα και την αντιμετώπιση της αρχαιοελληνικής ιστορίας στον 19ο αιώνα
Autor*in Gehrke, Hans-Joachim
Herausgeber*in Χρυσός, Ευάγγελος
Buchtitel Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα
Ort Αθήνα
Verlag Ακρίτας
Datum 1996
Seiten 59-82
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung