Ιωάννης Ζωγράφος, Δημοσιονομικαί μελέται, 3 τόμοι, Αθήνα: Εκδ. Ελευθερουδάκης 1925.

Wissensbasis

Ioannis Zografos
Titel Ιωάννης Ζωγράφος, Δημοσιονομικαί μελέται, 3 τόμοι, Αθήνα: Εκδ. Ελευθερουδάκης 1925.
Autor*in Ζωγράφος, Ιωάννης
Ort Αθήνα
Verlag Ελευθερουδάκης
Datum 1925
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung