Έργα των Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου αιώνα στις καλλιτεχνικές αίθουσες του Μονάχου

Titel Έργα των Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου αιώνα στις καλλιτεχνικές αίθουσες του Μονάχου
Autor*in Παπανικολάου, Μιλτιάδης
Universität Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung