Οικονομικές πλευρές της πολιτικής των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα

Titel Οικονομικές πλευρές της πολιτικής των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα
Autor*in Eichholtz, Dietrich
Buchtitel Η Ελλάδα 1936-44. Δικτατορία, κατοχή, αντίσταση. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Ιστορίας
Ort Αθήνα
Verlag Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ (Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας)
Datum 1989
Seiten 219-226
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung