Μορφές οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα, 1936-1940

Wissensbasis

Michalis Psalidopoulos
Titel Μορφές οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα, 1936-1940
Autor*in Ψαλιδόπουλος, Μιχάλης
Buchtitel Η Ελλάδα 1936-44. Δικτατορία, κατοχή, αντίσταση. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Ιστορίας
Ort Αθήνα
Verlag Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ (Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας)
Datum 1989
Seiten 98-144
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung