Ευρωπαϊκές επιδράσεις στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση του 19ου αι.: η γαλλική και η γερμανική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ειδικότερα η περίπτωση του Fröbel, η μεταφύτευση του γερμανικού αυτού συστήματος στο ελληνικό νηπιαγωγείο 1850-1900

Titel Ευρωπαϊκές επιδράσεις στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση του 19ου αι.: η γαλλική και η γερμανική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ειδικότερα η περίπτωση του Fröbel, η μεταφύτευση του γερμανικού αυτού συστήματος στο ελληνικό νηπιαγωγείο 1850-1900
Autor*in Δοξοπούλου, Όλγα Α.
Universität Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Ort Ιωάννινα
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung