Ο Ρέινολντ Λουμπενάου στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Πληροφορίες από το ημερολόγιο του γερμανού περιηγητή

Titel Ο Ρέινολντ Λουμπενάου στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Πληροφορίες από το ημερολόγιο του γερμανού περιηγητή
Autor*in Koder, Johannes
Publikation Κρητικά Χρονικά
Band 29-30
Datum 1988-1989
Seiten 358-378
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung