Τα κόμικς του Αριστοφάνη στα γερμανικά: διαπολιτισμική μεταφορά του χιούμορ

Titel Τα κόμικς του Αριστοφάνη στα γερμανικά: διαπολιτισμική μεταφορά του χιούμορ
Autor*in Knopp, Klaus-Konrad
Universität Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Ort Κέρκυρα
Datum 1998
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung