Η Ελλάδα υπό την Κατοχή του Άξονα. Βιβλιογραφική επισκόπηση

Wissensbasis

Hagen Fleischer
Titel Η Ελλάδα υπό την Κατοχή του Άξονα. Βιβλιογραφική επισκόπηση
Autor*in Fleischer, Hagen
Buchtitel Η Ελλάδα στη Δεκαετία 1940 – 1950
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag Θεμέλιο
Datum 1984
Seiten 13-181
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung