Η Γερμανία και ο μύθος της πολιτικής "ουδετερότητας" του Κωνσταντίνου κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: Μια χαρακτηριστική περίπτωση "άτυπου και περιφερειακού ιμπεριαλισμού"

Titel Η Γερμανία και ο μύθος της πολιτικής "ουδετερότητας" του Κωνσταντίνου κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: Μια χαρακτηριστική περίπτωση "άτυπου και περιφερειακού ιμπεριαλισμού"
Autor*in Λούλος, Κώστας
Herausgeber*in Δορδανάς, Στράτος Ν.
Herausgeber*in Παπαναστασίου, Νίκος
Buchtitel Ο "μακρύς" ελληνογερμανικός εικοστός αιώνας: Οι μαύρες σκιές στην ιστορία των διμερών σχέσεων
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Επίκεντρο
Datum 2018
Seiten 61-83
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung