Γερμανικές επιδράσεις στη σκέψη των χρόνων της νεοελληνικής αναγέννησης: Στέφανος Δούγκας ή Περί φυσικής φιλοσοφίας

Titel Γερμανικές επιδράσεις στη σκέψη των χρόνων της νεοελληνικής αναγέννησης: Στέφανος Δούγκας ή Περί φυσικής φιλοσοφίας
Autor*in Καράς, Γιάννης
Ort Athen
Verlag Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα"
Datum 1993
Weiteres S. Doungas
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung