Οι γνώσεις για την ελληνική θεολογία στη Γερμανία και η επιρροή της γερμανικής θεολογίας στην ελληνική ορθοδοξία

Titel Οι γνώσεις για την ελληνική θεολογία στη Γερμανία και η επιρροή της γερμανικής θεολογίας στην ελληνική ορθοδοξία
Autor*in Podskalsky, Gerhard
Herausgeber*in Χρυσός, Ευάγγελος
Buchtitel Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα
Ort Αθήνα
Verlag Ακρίτας
Datum 1996
Seiten 191-206
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung