Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα

Titel Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα
Autor*in Λάππας, Κώστας
Ort Αθήνα
Verlag Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
Datum 2004
Weiteres Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. 39
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung